My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

September 28, 2017

bezinky a zlatobýl * elderberries and goldenrod* barvila jsem bezinkou. už...asi před dvěma lety. různé odstíny jsou dosaženy různými mořidly a přidanými látkami: kamenec, soda, ocet. ta šedá barva na vrchních fotkách vznikla vařením vlny s bezinkou v železném hrnci.
* uprostřed je vlna barvená zelím a nahoře zase zlatobýlem. všechno je to merino.
* všechnu vlnu jsem česala na ruční česačce, uf. a teď čeká na předení. těším se, užívám si ty krásné barvy.

* I had dyed with elderberries already...maybe two years ago! I made different shades by using various types of mordant and additives: alum, soda, vinegar. those grey shade is a result of boiling in iron pot.
* in the middle there is wool dyed with a red cabbage. on the top - a goldenrod wool. it all is merino wool.
* I have carded all wool on hand drum carder, it was tough! now it is waiting for hand spinning, I am looking forward it. i am enjoying these beautiful color shades.

moje běhy * my runs* dny jsou ještě teplé. tráva mokrá, někde bláto, ale když slunce zasvítí do mokrých kapek na trávě a na listech stromů, je to nádhera. běžím se Sokolem, běžím sama. když běžím sama, je to klid a meditace. po třech kilometrech jsem v tom, v rytmu a v dechu, v sobě a v Lese. jsem zcela přítomná, jsem sebou. po šesti kilometrech prožívám Jednotu a Lásku :). ale opravdu! běžím a běžím, blažená a sama. běžím jako Forrest Gump, možná jako forest jump. běžím pořád dál a nechci zastavit. běžím a místo rovné cesty domů si proběhnu každou kličku a odbočku. proběhnu si Horskou stezku, proběhnu si Bačkůrkovou, pak i Malou a Velkou kličku. a to by mohlo stačit, ne? jenže slunce tak nádherně svítilo, bylo tak krásně...a já najednou s údivem pozoruju samu sebe: ačkoli před chvilkou jsem přece běžela domů, náhle samu sebe přistihuji, jak probíhám kolem našeho domu a běžím dál, dál a zase dál. a ještě jeden neplánovaný okruh prostě tak nějak sám vyplynul...nádhera to byla dneska.
* děkuju Nebesům a děkuji Zemi, že můžu běhat. že klouby a svaly fungují a mají sílu. že dech mi stačí a srdce tluče a zvládá to dobře. jsou to zázraky, po letech boje s nemocí, která se nezdála, že by mohla někdy opustit moje tělo. ale opustila. a já, pokud to půjde, nechci opustit svý běhy. ten nádhernej Les. a nechci opustit svou cvičící podložku a chci dál jíst ty krásný dary Země, co mě vyléčily. a už nikdy nechci opustit samu sebe, protože potkávat se a objevovat se, být sebou, to je ohromný dar.


* the days are still warm. grass is wet and it is beautiful when sun is shining into water drops on the grass and on the leaves. I am jogging wit Sokol or alone. when running alone, it is quiet, it is my meditation. after three kilometres I am inside, in the rythm and in my breath, inside myself and in the Forest. I am completely present, I am myself. after six kilometres I feel Unity and I feel Love :) but really!
running and running, completely happy and alone. I am running like Forrest Gump, maybe like forest jump. I am running on and on and do not want to stop. I run on all forest paths I meet. sun is shining so bright and I am observing myself running about our house not turning to it but running on and on ...a moment before I was running home but now I am running another round to the Forest...can,t help myself, you know? so much joy!
* I am thanking to the Sky and I am thanking to the Earth that I can run. my joints and muscles are working, they have enough power. I have my breath ang i have enough of it. my heart is working so well now. there are such miracles, after years of war with a disease which did not seem could ever leave my body. but it left. and I if possible, don´t want to leave my running. this fantastic Forest. I do not want to leave my yoga mat and I want to eat farther these wonderful gifts of the Earth. and I want never leave myself, because to meet myself, to discover myself, to be myself, it is a huge Gift.

September 23, 2017

na vlně vlny * on a wave of wool* předení je návyková činnost. miluju ho. na vlněné vlně jedu už roky...
* přírodní barvení je další kapitola. nikdy nelze nic očekávat. nechám se vždy překvapit. loni jsem obarvila přírodně větší množství praného merina, které jsem vyměnila za mýdla. odloňska jsem to postupně česala a předla. to je všechno časově docela náročná, mnohahodinová činnost. proto mi to tak dlouho trvá. ale nevadí. každou část těchto činností si užívám. je krásné pozorovat, co mi vzniká pod rukama. je to uklidňující činnost.
* shromažďuju si různé odstíny přaden a z některých si plánuji...možná...duhový svetr. možná.

* spinning is an addictive work. I love it. I have been riding woolen wave for years...
* natural dyeing is a next chapter of my story. you never can expect anything. you are always surprised. a year ago I had dyed naturally bigger pile of washed merino wool which I had exchanged for my soaps. during a year I have been little by little carding and spinning... it is all quite time-consuming work. I am slow but I do not mind. I am enjoying every part of this process. I love observing what is slowly appearing in my hands. it is very calming work.
* I am collecting different shades of skeins and planning... maybe...a rainbow sweather. maybe.

žlutá: vlaštovičník
yellow: celandine
fialová: arónie
violet: aronia


růžová: líčidlo americké
pink: pokeweed

zelená: kopřiva
green: nettletohle je směs dvou odstínů vlny obarvené červeným zelím s nebarvenou vlnou. rozdíl byl pouze v mořidle.

this is a blend of two shades of wool dyed with red cabbage with natural no dyede wool. the difference was only mordant.
dva odstíny červeného zelí.

two shades of red cabbage.zleva rákos, uprostřed a vpravo jsou moje sluneční konzervy, uprostřed slupky červené cibule, vpravo avokádo (pecky a slupky).

from the left: reed, in the middle and on the right there are solar dyeing: in the middle red onion skins, on the right avocado pits and skins.

September 21, 2017

přírodní barvení: zlatobýl * natural dyeing: golden rod* barvila jsem květy zlatobýlu. a pak i listy. mořidlo kamenec. krásně ta žlutá chytala, jen jsem ponořila vlnu, klubíčko, už to bylo žluté.
* ty vlněné chuchvalce, to je zlatobýlem barvené merino z loňska.
* letos jsem barvila klubíčka přírodních přízí z vlny a bavlny, barvila jsem vlněné česance a jeden bavlněný šál. ten chytl barvu nejméně, je taková jemňounká.
* některá klubíčka chytla barvu spíš dozelena, některá jsou žlutá. moc se mi ty jemné odstíny líbí. už se těším na pletení...Malina sní o žlutém světříku, tak uvidíme.

* I have been dyeing with golden rod blossoms and with leaves too. mordant: alum. 
* those woolen wads, this is merino wool I had dyed with golden rod a year ago.
* this year I had dyed several balls of natural fibre yarns, wool and cotton. I dyed woolen rovings and one cotton shawl.
* some of balls got the color somehow greenish and some are yellow. I like these light shades very much. looking forward to knitting...Malina is dreaming about a yellow sweather so we will see...