My photo
calenndula@gmail.com možná že něco i na zakázku..., máte-li zájem. zkuste napsat. platba i v naturáliích, třeba dobrý domácí med...

April 26, 2011

WOOLEN MATS * VLNĚNÉ PODLOŽKY

on the table. under the pot. "The core of the Earth".
na stůl. pod hrnec. "Jádro Země". 
under glass. inspired by Gothic windows.
pod skleničku. inspirováno gotickými okny. for sitting. inspired by Spring.
na sezení. inspirováno jarem.

No comments:

Post a Comment