My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

July 29, 2011

POETIC HANDBAG * POETICKÁ KABELKA
this is another handbag made with tutorial in Marina magazine. I invented at least that embroidery .
I have been having  the idea of "poetic handbags" in my mind for long time. I started to look for some suitable poems in Czech and foreign literature. and because the image of white tree is occupying my fantasy for a long time (and even one white tree came out from my hands already), I got immediately fond of this poem: 
 One White Tree
     J.R.R. Tolkien 

Tall ships and tall kings 
Three times three. 
What broughty they from the foundered land 
Over the flowing sea? 
Seven stars and seven stones 
And one white tree. 

this poem  is embroidered on the back side of the bag . on the front side there is the white tree with a bird . there are also seven stars on the twigs. 
I want to thank to my dear friend Dituška  for consulting. she has a very refined taste and advises me with everything I create. she is a great aesthetic authority and always helps me. thank you, Dituška, for your attention. 
yes, I know, this is not summer handbag. I think it's maybe more like autumn or winter. 
it is made of black and violet duvetyn, has also a two-color lining. there is a typical flap Bellet pocket and simple pocket inside, both embroidered with floral motifs. 
this handbag made me very happy! it has very big size so it is good for travelling, shopping, etc. I can tell you I did not want but after long inner battle I  decided to offer this bag in my future internet shop.


toto je další kabelka podle časopisu Marina. měla jsem dlouho v hlavě myšlenku poetických kabelek. začaly se mi v hlavě rojit kabelkobásnické představy. pak jsem hledala v literatuře naší i cizí verše, které se dají kabelkově ztvárnit. a protože strom a navíc bílý už mi v hlavě straší hodně dlouho (a navíc už z mých rukou jeden bílý strom vyšel), okamžitě mne oslovila tato báseň:

One White Tree
    J.R.R. Tolkien

Tall ships and tall kings 
Three times three. 
What brought they from the foundered land 
Over the flowing sea? 
Seven stars and seven stones 
And one white tree. 

Jeden bílý strom 

Vysoké lodě a vysocí králové 
Třikrát tři. 
Co přivezli z dobyté země 
Přes plynoucí moře? 
Sedm hvězd a sedm kamenů 
A jeden bílý strom. 

tolik můj neumělý překlad. na zadní straně kabelky šité z černého a fialového dyftýnu je vyšita tato báseň. na přední straně je onen bílý strom. jsou tam i ty hvězdy z básně, na větvičkách. za konzultace chci poděkovat své milé kamarádce Ditušce, která má velmi vytříbený vkus a radí mi se vším, co tvořím. je pro mne velkou estetickou autoritou a její rada mi vždy pomůže. díky, Dituško, za Tvou pozornost. ano, já vím, toto není letní kabelka. myslím, že je možná spíš podzimní či zimní. podšívka je také dvoubarevná, klopa Bellet kapsy a kapsičky na protilehlé straně též vyšity florálními motivy. opět mi dalo práci prošít vrstvy silného materiálu. u uší jsem si teda dala. ale o to větší radost mám z téhle kabelky!!! díky Bellet, je velká a festovní... řeknu Vám, že se mi nechtělo, ale po dlouhém vnitřním boji jsem se rozhodla nabídnout kabelku v mém budoucím internetovém obchůdku.
2 comments: