My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

July 4, 2011

WALLET * PENĚŽENKA

although a bit late, I finally did become a reader of the Czech magazine Marina. and this is my first product, the husband's wallet. it is sewed from corduroy and embellished with embroidery of carp. I tried to embroider each detail's scale, so that the wallet would be still crammed. (according to the Czech habit we put a Christmas carp's scale to the wallet. carp is a typical meal on Christmas Eve. we believe that we will have in our wallet as much money as the fish scales for all next year.
tutorial from Marina magazine 

sice trochu opožděně, ale přece jsem se konečně stala čtenářkou časopisu Marina. a tohle je můj první výrobek, peněženka pro manžela. je ušita z manšestru a zdobena výšivkou kapra. snažila jsem se vyšít detailně každou šupinu, aby ta peněženka byla pořád napěchovaná. nad zapínáním jsem vyšila svůj nick, aby mu bylo jasné, na koho má při utrácení pamatovat.
podle návodu z časopisu Marina

No comments:

Post a Comment