My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 27, 2011

APPLE-TREE FAIRY100% WOOL * JABLOŇOVÁ VÍLA 100% VLNA

everything found in a nature can be our medicine. this puppet - doll is an expression of my respect for plants. whether it is Ayurveda, or gemmoterapie that I study, the trick is to find in the nature what the body lacks, what it needs. thank you, trees, for your existence. the fact that you're here and you're beautiful. for shade, grace, fresh leaves, colors of flowers, smell and oxygen ... for the power you are giving me, us...

come and join the apple-tree fairy on her journey through the garden...

developed in Calenndula Laboratories. please respect copyright.vše, co najdeme v přírodě, může být naším lékem. tato loutka - panenka je vyjádřením mé úcty k rostlinám. ať už je to ájurvéda, či gemmoterapie, kterou se zabývám, jde o to najít v přírodě to, co tělu chybí, co potřebuje. děkuji vám, stromy, za vaši existenci. za to, že tu jste a jste krásné. za stín, vznešenost, svěžest listů, barvy květů, vůni i kyslík... za sílu, kterou dáváte mně, nám...

vydejme se s jabloňovou vílou na velkou cestu zahradou... 

vyvinuto v laboratořích Calenndula. prosím respektujte autorská práva. 

 a puppet is made from 100% sheep wool, has movable joints. body is felted with needle, clothes made by wet technique. 
there are fresh leaves and small red apple growing from the branches of her hair. her shoes are crocheted from hand spun wool.


celá loutka je vyrobena 100% z ovčí vlny, má pohyblivé klouby. tělo je plstěno jehlou, šaty mokrou technikou.
ve větvích jejích vlasů rostou listy a malé červené jablko. její boty jsou uháčkovány z ručně předené vlny. 

3 comments: