My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

July 29, 2011

SMALL APPLETREE FAIRY * MALÁ JABLOŇOVÁ VÍLA

jabloňovou vílu už jste tady viděli. ano, je tu znova. ale je menší, vysoká asi 32 cm. ruce, nohy, krk jsou ohebné. celé její tělo je ufilcováno z ovčí vlny, taktéž vlasy - větve s listy a malým jablíčkem. 
šaty jsou uplstěny z ovčí vlny několika odstínů zelené a červené. botičky uháčkovány z mnou ručně  předené vlny. víla byla dělána na objednávku a už se moc těší na svou novou majitelku. 
strávila jsem na ní pěkných pár hodin. za tu dobu, kdy se pod mýma rukama formuje tělíčko, obličej dostává výraz a tvary a barvy společně vytvářejí podobu nové malé bytosti, navážeme spolu vždy přátelský vztah... proto jsme ji vzali na výlet do přírody a udělali fotky u staré kaple, kde jí to moc slušelo. když vidím, jak je možné hrát si s tvary a barvami ovčí vlny, znovu a znovu jsem láskyplně fascinovaná tímto jedinečným materiálem.  you've seen here already this Appletree Fairy . yes, she came again. only little bit smaller, about 32 cm high. arms, legs, neck are moveable. her body is felted of wool, also her hair - branches with leaves and a small apple.
dress is felted of wool of several shades of green and red. the Fairy was made for custom order and already looking forward to her new owner.
her shoes are crocheted of my hand spun wool. 
I spent on it quite enough hours. during that time when my hands are forming her body and face, combining shapes and colors together to create a new form of small creature, there always is forming warm and friendly relationship with the new being... 
we took her on a trip to the countryside and made photos around an old chapel, where she was looking very pretty. when I see how you can play with shapes and colors of wool, again I get fascinated by this lovingly unique material.

MY SON´S KITCHEN * KUCHYŇKA MÉHO SYNAthis kitchen is made of a vegetable paper box with the participation of other boxes for shelves, oven and so on. the origin of the sink is in bowl = inheritance from our former dog Ťapina. it have been laying orphaned in the cellar for years. (not Ťapina but the bowl. Ťapina is lieing in her small grave, or maybe running across the heavenly meadows?) 
it looks easy and even that was not too complicated, but it was time-consuming. I started with the work last year before Christmas. I was not able to finish it and now I had finished the kitchen for my son's birthday. yes, it is for my son. he loves cooking! at his first visit to kindergarten he even ignored all cars and immediately went to the iron and a kitchen. I like it very much and just support these his hobbies! I only hope it will last  to the future, he will develop more cooking and ironing skills and will add also vacuuming.
boxes are covered with textiles, oven has a Velcro closure. in a suitcase there is hidden felt dough, cookies, and roller, to last year gift. uh, it gave me a hard time but my son's excited roar and everyday "cooking" is making me so happy!


tahle kuchyňka je vyrobená z krabice od mandarinek s účastí dalších krabic. na poličky, troubu a tak. dřez vznikl z misky po Ťapině, která už pár let ležela osiřelá ve sklepě. (ne Ťapina, ale ta miska. Ťapina leží v hrobečku, nebo se spíš někde prohání po nebeských loukách?) vypadá to jednoduše a ani to moc složité nebylo, ale časově to bylo náročnější. s prací jsem začala loni před Vánoci. nestihla jsem, no tak základ vydržel a teď jsem ji dodělala synovi k narozeninám. ano, synovi. on totiž moc rád vaří! při první návštěvě školky dokonce minul auta a hned zamířil k žehličce a kuchyňce. já tyto jeho záliby vidím velmi ráda a jen je podporuji! doufám, že mu vydrží a časem přibere ještě luxování. krabice jsou polepené textilem, trouba má zavírání na suchý zip. v kufříku je schované filcové těsto,cukroví, váleček a vál, dárek k loňskému svátku. uf, dalo mi to zabrat, ale za ten jeho nadšený řev a každodenní "vaření" to stálo!!!


POETIC HANDBAG * POETICKÁ KABELKA
this is another handbag made with tutorial in Marina magazine. I invented at least that embroidery .
I have been having  the idea of "poetic handbags" in my mind for long time. I started to look for some suitable poems in Czech and foreign literature. and because the image of white tree is occupying my fantasy for a long time (and even one white tree came out from my hands already), I got immediately fond of this poem: 
 One White Tree
     J.R.R. Tolkien 

Tall ships and tall kings 
Three times three. 
What broughty they from the foundered land 
Over the flowing sea? 
Seven stars and seven stones 
And one white tree. 

this poem  is embroidered on the back side of the bag . on the front side there is the white tree with a bird . there are also seven stars on the twigs. 
I want to thank to my dear friend Dituška  for consulting. she has a very refined taste and advises me with everything I create. she is a great aesthetic authority and always helps me. thank you, Dituška, for your attention. 
yes, I know, this is not summer handbag. I think it's maybe more like autumn or winter. 
it is made of black and violet duvetyn, has also a two-color lining. there is a typical flap Bellet pocket and simple pocket inside, both embroidered with floral motifs. 
this handbag made me very happy! it has very big size so it is good for travelling, shopping, etc. I can tell you I did not want but after long inner battle I  decided to offer this bag in my future internet shop.


toto je další kabelka podle časopisu Marina. měla jsem dlouho v hlavě myšlenku poetických kabelek. začaly se mi v hlavě rojit kabelkobásnické představy. pak jsem hledala v literatuře naší i cizí verše, které se dají kabelkově ztvárnit. a protože strom a navíc bílý už mi v hlavě straší hodně dlouho (a navíc už z mých rukou jeden bílý strom vyšel), okamžitě mne oslovila tato báseň:

One White Tree
    J.R.R. Tolkien

Tall ships and tall kings 
Three times three. 
What brought they from the foundered land 
Over the flowing sea? 
Seven stars and seven stones 
And one white tree. 

Jeden bílý strom 

Vysoké lodě a vysocí králové 
Třikrát tři. 
Co přivezli z dobyté země 
Přes plynoucí moře? 
Sedm hvězd a sedm kamenů 
A jeden bílý strom. 

tolik můj neumělý překlad. na zadní straně kabelky šité z černého a fialového dyftýnu je vyšita tato báseň. na přední straně je onen bílý strom. jsou tam i ty hvězdy z básně, na větvičkách. za konzultace chci poděkovat své milé kamarádce Ditušce, která má velmi vytříbený vkus a radí mi se vším, co tvořím. je pro mne velkou estetickou autoritou a její rada mi vždy pomůže. díky, Dituško, za Tvou pozornost. ano, já vím, toto není letní kabelka. myslím, že je možná spíš podzimní či zimní. podšívka je také dvoubarevná, klopa Bellet kapsy a kapsičky na protilehlé straně též vyšity florálními motivy. opět mi dalo práci prošít vrstvy silného materiálu. u uší jsem si teda dala. ale o to větší radost mám z téhle kabelky!!! díky Bellet, je velká a festovní... řeknu Vám, že se mi nechtělo, ale po dlouhém vnitřním boji jsem se rozhodla nabídnout kabelku v mém budoucím internetovém obchůdku.
July 18, 2011

PENĚŽENKA * MY WALLET

moje druhá peněženka šitá ze silných látek. opět můj oblíbený samet a dyftýn. no, při prošívání několika vrstev materiálu jsem se poněkud orosila, to ano. ale nestojí to za ten pocit bytelné peněženky, která vypadá napěchovaně, i když je úplně prázdná?

my second purse sewn from thick materials. Again my favorite velvet and duvetyn. well, the stitching several layers of material made me somewhat sweaty, yes. But it's worth the feeling of sturdy purse that looks crammed, even when it is completely empty, isn´t it? 

design by Bellet for Marina Magazine
design of embroidery by Calenndula

design Bellet pro časopis Marina. díky moc, Bellet, za návod!
design výšivky: Calenndula  


CHERRY ORGANIZER * VIŠŇOVÝ ORGANIZÉR


mám ráda praktické věci, které ale mají i něco navíc. tento veskrze užitečný borec vnese řád do Vaší kabelky. ovšem mám ráda i věci s příběhem. každodenní rutinu, za níž je skryta poezie. však víte... poezie všedního dne... PROTO MÁ TENTO VIŠŇOVÝ ORGANIZÉR NEJEN UŠI, ALE I DUŠI!

 

organizér do kabelky je velmi inteligentní věc. všechny vaše propriety mají své místo ve spoustě šikovných kapsiček... jedna je dokonce určena pouze a jen pro propisku. klíče už nemusíte horečně hledat půl hodiny hrabáním pod hromadou dámských nezbytností. představte si, jsou VŽDY na konci stuhy na karabince! vychutnejte si tu frajeřinku, jak je jen vyndáte z kabelky, zamknete, a zase ležérně uložíte dovnitř.  nenápadně se přitom mrkněte, jestli to viděla sousedka...
když se vám kabelka už omrzela, nebo k oblečení potřebujete zrovna tu modrou, nepřemisťujete hrsti rtěnek, brýlí a kapesníků, jen elegantně vyjmete organizér a v klidu během několika sekund přemístíte do kýženého zavazadla.
tento organizér má uši, takže lze použít i samostatně jako malá kabelka. ehm, tento zrovna není určen pro temná večerní zákoutí a velkoměsto. nemá totiž zapínání. ale u nás na venkově je dostačující.
abych nezapomněla, teď to hlavní. toto NENÍ můj nápad. i když možná mám i dobré nápady, za střih a návod na tento geniální organizér děkuji Bellet. zopakujme si tu kouzelnou větu: design Bellet pro časopis Marina.

ovšem, abych neopomněla i svůj vklad, toto je višňový organizér.  je kombinován ze sametů a diftýnu mých oblíbených barev. a aby i taková veskrze praktická věc měla v sobě nějaký poetický potenciál, na jedné jeho straně jsou vyšity verše z písně Dáši Andrtové-Voňkové. jsou z písně 
Višeň:

"Čarokrásné rudé višně, kde jste barvy nabraly,
  když jste krve mého srdce, rudé višně, neznaly."
 

tematicky doplněno aplikací vyšívaného srdíčka. je trochu vycpané, takže by se dalo použít i jako takový cestovní jehelníček. já nevím, čím to je, že mi ze všeho nakonec vyjde jehelníček!

organizer handbag is a very intelligent thing. all your stuff have its place in a lot of nifty pockets ... one is even intended solely and only for the pen. keys... no longer you have to search frantically for half an hour raking under a pile of ladies' necessity. Imagine, they are ALWAYS at the end of the ribbon on a carabine! Enjoy it, you just take it out of the bag, lock, and then casually drop in your handbag.
when you need to change your handbag, you do not need to move handfuls of lipsticks, glasses and handkerchiefs, but elegantly remove the organizer and move it into the other bag.
 This organizer has handles, so it can be used alone as a small handbag. uh, this is just not designed for dark corners and a city since it does not have any fastening. But in countryside where I live it is sufficient.
 I cannot forget the main thing. This is NOT my idea. though perhaps sometimes I have some good ideas, i must thank to Bellet. and repeat again the magic sentence: design by Bellet for 
Marina magazine.
However I used some of my ideas: this is "CHERRY ORGANIZER". I combine duvetyn and velvet of my favorite colors. and because even such a thoroughly practical thing must have some poetic potential, on one side there are embroidered verses of the song by Dáša Andrtová-Voňková. there are from her song "Cherry-tree":
 "Beautiful red cherries, where did you take your color,
 if you, red cherries, did not know
 the blood of my heart . "
ok, this is  a bit rough translation. 
I add applications - embroidered heart. is a bit padded, so it could be used as a "travel pincushion". I do not know what it is that I always make a pincushion from anything!

TOYS OR NEEDLE-CASES AGAIN * OPĚT: HRAČKY, NEBO JEHELNÍČKY?July 4, 2011

WOOLEN TREE * VLNĚNÝ STROM

tento vlněný strom, velký asi 60 x 60 cm, je mou srdeční záležitostí. toužila jsem ho vyrobit, snila jsem o bílém stromě a ty hodiny a dny práce na něm jsou ve mně a v něm. v jeho bílé měkkosti. používám jej jako výstavní prostor pro šperky, které vyrobím, ale především je to krásná dekorace domova, která mě naplňuje klidem, jen se na něj podívám.
vyvinuto v Laboratořích Calenndula. prosím respektujte autorská práva. díky.

this woolen tree, about 60 x 60 cm, is my heart affair. I wanted to make it, I dreamed about white tree and the hours and days of work on it are in me and in this thing. in its white softness. I use it as an exhibition space for the jewelry that I make, but mostly it's a beautiful home decoration, which fills me with peace whenever I just look at it.
developed in Calenndula Laboratories. please respect copyright. thanks.RATTLES * CHRASTÍTKA
DOLL WITH A DOLLIE * PANENKA S PANENKOU
this is my right place. in the pocket! she forgot again to put me here!
toto je moje pravé místo. v kapse! zase mě tam zapomněla dát!!!


PLACEMATS * PROSTÍRÁNÍ

tato prostírání byla vyvinuta v Laboratořích Calenndula teprve nedávno. Calenndula dělala dlouhé výzkumy. chtěla vyrobit něco trochu didaktického, zábavného, omyvatelného. a je to tady! prostírání učí děti, jak se správně prostírá, jak se dávají příbory. nesou výchovné poselství: "Papej zeleninku, je zdravá!". a navíc jsou pokryta zdravotně testovanou fólií bez ftalátů, takže jsou omyvatelná a bezpečná pro děti! a vydrží vám věky...
můžete si vybrat, radši mrkvičku, nebo ředkvičku? všechna zeleninka je samořejmě bio, jako vždy u Calennduly. 

prosím, respektujte autorská práva. díky. 

these placemats have been recently developed in Calenndula Laboratories. Calenndula have been making long research. wanted to make something a little didactic, entertaining, washable. and it is here! placemats teach children how to prepare cutlery in the right way. it has an educational message: "Eat veggies, it is healthy!". and are also covered with health-tested  coat without phthalates, so they are washable and safe for children! and will last forever ...
you can choose, prefer carrots or radish? all vegetables are of course organic, as always at Calenndula ´s.

please respect copyright. thanks. 


lituji, ale tento ředkvičkový kousek už je zarezervován pro Ditušku a jejího Františka. 
I am sorry, but this radish piece is already reserved for Dituška and her František.