My photo
calenndula@gmail.com šiju na zakázku...platba i v naturáliích, třeba dobrý domácí med...

July 4, 2011

DOLL WITH A DOLLIE * PANENKA S PANENKOU
this is my right place. in the pocket! she forgot again to put me here!
toto je moje pravé místo. v kapse! zase mě tam zapomněla dát!!!


1 comment: