My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 27, 2011

WOOLEN LIGHTING * VLNĚNÉ OSVĚTLENÍ

wool combined with the light is beautiful, although it is difficult to document it in photos. one of many wondrous characters of wool is the fact that it does not burn! but it is still need to combine this material with a LED bulbs which do not warm up.

vlna v kombinaci se světlem je krásná, i když to jde jen těžko zachytit na fotkách. k mnoha zázračným vlastnostem vlny patří také to, že nehoří! i přesto je potřeba kombinovat tento materiál jen s LED žárovkami, které se nezahřívají.







6 comments: