My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 27, 2011

MEMORIES * VZPOMÍNKY

well, this is not the best quality of photos. but it's the memory of my work. with this textile city map, we have enjoyed a lot of dialogues, vocabulary practice, games, and most importantly FUN. you can certainly imagine "kids" from ten to sixty passionately racing cars around this city.

no, není to nejlepší kvalita fotografií. ale je to vzpomínka na mou práci. s touhle textilní mapou města jsme si užili hodně dialogů, procvičení slovní zásoby, her, a hlavně LEGRACE. dokážete si jistě představit "děcka" od deseti do šedesáti, jak vášnivě závodí s autíčkem po tomhle městě. 


my husband helped me to create a material for my few minutes in  the conference "Language and the integration of migrants'
manžel mi pomohl vytvořit materiály k mým pár minutám na konferenci "Jazyk a integrace migrantů"
No comments:

Post a Comment