My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 26, 2011

OLD FRIENDS * STAŘÍ KAMARÁDI


I want to catch up the time when I did not have blog. I always liked to create, rather than documenting it. but finally I have to learn it.
many toys and things went to the donee new owners. they have their new homes and I hardly remember all of them. some still live with my kids. look at the toys, some even ten years old. they are old, used, know the ground and dusty corners. they carry in themselves traces of games. and it is good.

chci dohnat tu dobu, kdy jsem neměla blog. vždycky mě bavilo tvořit, nikoli to dokumentovat. ale už se to konečně musím naučit.
mnoho hraček a věcí během let odešlo k obdarovaným novým majitelům, mají své nové domovy a já už si ani na všechny nevzpomenu. některé však stále bydlí s mými dětmi. podívejte se na hračky, některé i deset let staré. jsou ohrané, použité, oválené po zemi a v koutech. nesou v sobě stopy her. a to je dobře.
 a doll with complete underwear. she has a vintage shirt with embroidered collar and vintage leather shoes - heritage of babies of my family.
panenka s kompletním spodním prádlem. má starodávnou košilku s vyšitým límečkem a staré kožené botičky - dědictví miminek naší rodiny. 

a doll with a red handbag has movable joints. of course also underwear. she had had also crocheted red shoes.... they ended up maybe in some corner under the bed... or somewhere else? 

panenka s červenou kabelkou má pohyblivé klouby. samozřejmě má také spodní prádlo. kdysi měla též háčkované červené boty .... že by skončily snad v nějakém koutě pod postelí...? nebo snad někde úplně jinde?

 

No comments:

Post a Comment