My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 27, 2011

SMALL THINGS * MALÉ VĚCI

we took photos of the most of the things on my friend ´s parents´ magical garden. thank you very much, Martička and Míla! the garden has its mysterious nooks... you cannot see there the English lawn and geometric flower beds, but this is a reall paradise full of toys, hiding places, nice places to rest and relax. its owners are creative people with a sense of community. because... what is more important than simply to BE TOGETHER?

většinu věcí jsme nafotili na kouzelné zahradě rodičů mé kamarádky. děkuji mnohokrát, Martičko a Mílo! ta zahrada má svá tajemná zákoutí a spoustu malebných zátiší. neuvidíte tu anglický trávník a vyrovnané záhonky, ale ráj plný dětských hraček, úkrytů, příjemná místa ke spočinutí a odpočinku. její majitelé jsou tvořiví lidé se smyslem pro pospolitost. protože... co je důležitější než prostě BÝT SPOLU?  


a heart. such a simple shape. sometimes you do not need to express it complicated. the most important things in life remain the same. even though it's not a kitsch, or cliche.

srdce. tak jednoduchý tvar. někdy to nepotřebujete vyjádřit složitě. ty nejdůležitější věci v životě zůstávají stále stejné. i přesto to není kýč, ani klišé.  

No comments:

Post a Comment