My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 27, 2011

APPLE-TREE FAIRY100% WOOL * JABLOŇOVÁ VÍLA 100% VLNA

everything found in a nature can be our medicine. this puppet - doll is an expression of my respect for plants. whether it is Ayurveda, or gemmoterapie that I study, the trick is to find in the nature what the body lacks, what it needs. thank you, trees, for your existence. the fact that you're here and you're beautiful. for shade, grace, fresh leaves, colors of flowers, smell and oxygen ... for the power you are giving me, us...

come and join the apple-tree fairy on her journey through the garden...

developed in Calenndula Laboratories. please respect copyright.vše, co najdeme v přírodě, může být naším lékem. tato loutka - panenka je vyjádřením mé úcty k rostlinám. ať už je to ájurvéda, či gemmoterapie, kterou se zabývám, jde o to najít v přírodě to, co tělu chybí, co potřebuje. děkuji vám, stromy, za vaši existenci. za to, že tu jste a jste krásné. za stín, vznešenost, svěžest listů, barvy květů, vůni i kyslík... za sílu, kterou dáváte mně, nám...

vydejme se s jabloňovou vílou na velkou cestu zahradou... 

vyvinuto v laboratořích Calenndula. prosím respektujte autorská práva. 

 a puppet is made from 100% sheep wool, has movable joints. body is felted with needle, clothes made by wet technique. 
there are fresh leaves and small red apple growing from the branches of her hair. her shoes are crocheted from hand spun wool.


celá loutka je vyrobena 100% z ovčí vlny, má pohyblivé klouby. tělo je plstěno jehlou, šaty mokrou technikou.
ve větvích jejích vlasů rostou listy a malé červené jablko. její boty jsou uháčkovány z ručně předené vlny. 

HOMELESS TOYS aneb CHCETE MĚ?


 řikaj mi BEZĎÁK, Igor Bezďák.

a nejsem r*o*z*t*o*m*i*l*e*j, ťuťuťu. ŽÁDNEJ plyšáčkovej SMAJLIK, brácho. však taky každá částečka mýho těla pamatuje ňákej pátek. co já mám, lidi, za sebou… ale to neni všecko, jak kdo vypadá! NEJNI NA SVĚTĚ VŠECIČKO FURT MLADÝ, HEZKÝ, VYPIGLOVANÝ!!! ani ty nebudeš vypadat stejně za dvacet let, TO BUDEŠ MRKAT NA DRÁT!  kolikrát život s člověkem zatočí, že ani neví, jak se to všecko semlelo a najednou nemá kam hlavu složit. přežívá někde… ani NECHTĚJ VĚDĚT, kde. a jak.

ale nezapomínám na svý dobrý vychování. pořád mam ňákou naději NA LEPČÍ ŽIVOT! jeden se pořád musí snažit, nikdy se nevzdat a bojovat.

hele, dou řeči, že sem KUKYHO FOTR, ale já bych se v tom nešťoural. nikomu nepomůže pověsit se na mladýho, ten má svejch starostí dost.

a tak hledám ňákej azyl. ne přímo azylovej dům, těch už mam plný kecky. stačilo by mi malý teplý místečko někde na gauči, no třeba i v postýlce, kdyby se našla. mně už porád to harcování a spaní po lavičkách nedělá dobře. mně stačí malej flíček u někoho hodnýho pod dekou, jeden malej polštářek, trochu tepla na mý starý knoflíkový klouby. nezaberu tolik místa, měřim 46 cm, jsem celej recyklovanej a výhřevnej. jsem vycpanej ovčí vlnou. jsem dost měkkej na přitulení a po ničem jinym ani netoužim.SLYŠET V NOCI, ŽE VEDLE MĚ NĚKDO DEJCHÁ, co bych za to dal!

jo a víš, nikdo neni perfektní. nesejde na tom, že jsem už šedivej a starej a mám jednu nohu kratší. nebudeš mi řikat, že mam tlustý stehna a žádný pořádný bicepsy. já ti něco povim. na fazóně stejně nezáleží. důležitý je, že mam velký srdce na pravym místě a jsem schopnej LÁSKY! ……A VO TO TADY DE, MLADEJ!P.S. a eště něco. sem dycky čistej, vymydlenej, hřeben v zadní kapse. a to bys koukal, jak vonim!
 

nothing and no one need not be perfect. and he is not. when your productivity, earnings, and result of your work makes almost zero, you need to help from your loved ones, you are able to walk only a few meters with big  effort, you begin to understand a little what it is to be old. all those people who are at the bottom, lonely and dependent on the help of others got suddenly closer to you. you feel the boundaries of your body, decline of quality of material and impermanence of all matter.

nothing is perfect, forever young, beautiful and healthy. why to long for it?
this toy has told me that he does not need much. actually nothing new was used for its making. for this guy is not the first to be sexy. he has a lot behind. he knows what is the value of being together and has not bigger desire than a bit of warmth. he would just like to hear someone's breath at night beside him...
 

MATERIAL = WOOL! * MATERIÁL = VLNA!

wool. material for creation. you feel it in your hand, see colors, and she tells you what she wants to be. I like home dyeing in my old pots.

"why there is some hair in the food all the time?"  my husband asks irritably . I am silent and pretend that have no idea ...

I will offer this wool with another assortment in my future internet shop. it will be soon ...
 
vlna. materiál ke tvoření. cítíte ji v ruce, vidíte barvy a ona vám říká, čím chce být. mám ráda domácí barvení ve starém hrnci. 

"co to je v tom jídle pořád za chlupy?", ptá se podrážděně můj manžel. já mlčím a tvářím se, že nemám ponětí...

tuto vlnu nabídnu v budoucnu společně s dalším sortimentem ve svém internetovém obchůdku. už brzo...RATTLE * CHRASTÍTKO

I have a lot of empty plastic containers from herbal tablets. actually, natural medicine is  my second job. I cannot simply throw them! ...and then there was a request to make something for a young baby.
 
so, we put a few beans in a plastic container. close it. we will make the doll with buttons, so that the child could not get inside. hands are finished with knots, because they are good for sucking and testing growing teeth. and there is even another mystery: a piece of cellophane inside the cap... so it rustles!

a rattle can bring lots of joy. rattling part can be easily removed and doll can be washed by hand. and if you do not want rattle, you have an excellent hiding place for dummy or other little secrets.
  

mám hodně prázdných plastových obalů od bylinkových tablet. vlastně přírodní medicína je moje druhá práce. přece to nevyhodím! a pak tady byla žádost něco vyrobit pro malé miminko. 
takže: do plastového obalu dáme pár fazolí. zavřeme. panáčka ušijeme s knoflíky, aby se dítě nedostalo dovnitř. ručičky zakončíme uzlíky, ty se totiž dobře cucají a dají se na nich testovat rostoucí zuby. a ještě jedno tajemství: do čepičky zašijeme kousek celofánu, aby šustila!
takové chrastítko může přinést spoustu radosti. rachtací část se dá vyndat a pohodlně je vyperete v ruce. a pokud nechcete, aby rachtalo, je to vynikající úkryt pro dudlík či jiná malá tajemství.SMALL THINGS * MALÉ VĚCI

we took photos of the most of the things on my friend ´s parents´ magical garden. thank you very much, Martička and Míla! the garden has its mysterious nooks... you cannot see there the English lawn and geometric flower beds, but this is a reall paradise full of toys, hiding places, nice places to rest and relax. its owners are creative people with a sense of community. because... what is more important than simply to BE TOGETHER?

většinu věcí jsme nafotili na kouzelné zahradě rodičů mé kamarádky. děkuji mnohokrát, Martičko a Mílo! ta zahrada má svá tajemná zákoutí a spoustu malebných zátiší. neuvidíte tu anglický trávník a vyrovnané záhonky, ale ráj plný dětských hraček, úkrytů, příjemná místa ke spočinutí a odpočinku. její majitelé jsou tvořiví lidé se smyslem pro pospolitost. protože... co je důležitější než prostě BÝT SPOLU?  


a heart. such a simple shape. sometimes you do not need to express it complicated. the most important things in life remain the same. even though it's not a kitsch, or cliche.

srdce. tak jednoduchý tvar. někdy to nepotřebujete vyjádřit složitě. ty nejdůležitější věci v životě zůstávají stále stejné. i přesto to není kýč, ani klišé.  

PENCIL CASE AND POCKET * PENÁL A KAPSA NA SEŠITY

these are my daughter's school necessities. I had some old corduroy pants and I'm tired of buying more and more new pencil cases made from materials that you can throw broken after one year . these homemade school stuffs have already some tracks of use, but nothing drastic. they look still very good after one year of school using. their maintenance is simple. just wash them in the washing machine and then iron. we did not manage to take pictures of pencil case when it is open, so maybe next time. 


toto je školní vybavení mé dcery. měla jsem nějaké staré manšestrové kalhoty a už mě nebavilo stále kupovat nové a nové penály z umělých materiálů, které po jednom roce vyhodíte rozbité. tyto doma vyrobené školní pomůcky mají už na sobě také dost stop používání, ale nic drastického. takhle vypadají po roce školního provozu. údržba je jednoduchá. stačí je strčit do pračky a pak vyžehlit. nestihli jsme vyfotit penál otevřený, tak to zas někdy příště. WOOLEN LIGHTING * VLNĚNÉ OSVĚTLENÍ

wool combined with the light is beautiful, although it is difficult to document it in photos. one of many wondrous characters of wool is the fact that it does not burn! but it is still need to combine this material with a LED bulbs which do not warm up.

vlna v kombinaci se světlem je krásná, i když to jde jen těžko zachytit na fotkách. k mnoha zázračným vlastnostem vlny patří také to, že nehoří! i přesto je potřeba kombinovat tento materiál jen s LED žárovkami, které se nezahřívají.WOOLEN BELT * VLNĚNÝ PÁS

a red memory of the winter... 
červená vzpomínka na zimu...WOOLEN SOAPS * VLNĚNÁ MÝDLA

felted with wet technique, the is soap hidden inside . you can enjoy it, smell it, put it into clothes, but also enjoy as a pleasant natural peeling washcloth. wool repels dust, mites and bacteria. moreover, there is an ability to absorb moisture and odors, wool is easy to clean and maintain. when you have soap used up inside, cut the cover and you have a small bag for your tiny treasures. 

filcované mokrou technikou, uvnitř je schované mýdlo. můžete se jím kochat, čichat k němu, dát si je do prádla, ale i požívat jako příjemnou přírodní peelingovou žínku. ovčí vlna odpuzuje prach, roztoče a bakterie. navíc má schopnost pohlcovat vlhkost a pachy, snadno se čistí a udržuje. když mýdlo uvnitř vymydlíte, rozstříhnete obal a máte pytlíček na své malé poklady.