My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

July 4, 2011

PLACEMATS * PROSTÍRÁNÍ

tato prostírání byla vyvinuta v Laboratořích Calenndula teprve nedávno. Calenndula dělala dlouhé výzkumy. chtěla vyrobit něco trochu didaktického, zábavného, omyvatelného. a je to tady! prostírání učí děti, jak se správně prostírá, jak se dávají příbory. nesou výchovné poselství: "Papej zeleninku, je zdravá!". a navíc jsou pokryta zdravotně testovanou fólií bez ftalátů, takže jsou omyvatelná a bezpečná pro děti! a vydrží vám věky...
můžete si vybrat, radši mrkvičku, nebo ředkvičku? všechna zeleninka je samořejmě bio, jako vždy u Calennduly. 

prosím, respektujte autorská práva. díky. 

these placemats have been recently developed in Calenndula Laboratories. Calenndula have been making long research. wanted to make something a little didactic, entertaining, washable. and it is here! placemats teach children how to prepare cutlery in the right way. it has an educational message: "Eat veggies, it is healthy!". and are also covered with health-tested  coat without phthalates, so they are washable and safe for children! and will last forever ...
you can choose, prefer carrots or radish? all vegetables are of course organic, as always at Calenndula ´s.

please respect copyright. thanks. 


lituji, ale tento ředkvičkový kousek už je zarezervován pro Ditušku a jejího Františka. 
I am sorry, but this radish piece is already reserved for Dituška and her František. 


1 comment: