My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

December 1, 2017

vlaštovky na krému * swallows on cream* if I should pick the most beloved piece of clothes...it would be dress, definately! everything feminine... and what is typical, I like my knees and shoulders covered.
thanks to Malina for photos ♥

* kdybych měla vybrat nejmilovanější kousek oblečení, jsou to jasně šaty! všechno to ženské...a co je typické, mám ráda zakrytá kolena a ramena. díky Malině leeda_ka za fotky ♥

* Malina said: Mom, that corner, it is boring. I know ☺


* Malina řekla: mami, ten roh, to je už nuda. já vím ☺


* I have sewed this dress from one meter of fabric, stretch cotton. I had sewed also a skirt...and only small piece of fabric left. Malina, my love  is the best photographer ever.


* ušila jsem si tyto šaty z jednoho metru látky. a ještě i sukni jsem si ušila a zbyl jen malý kousek látky. Malina, moje láska  je nejlepší fotografka.* angel mirror by my husband...Vitrajjan.
* krásnou sobotu všem...andělské zrcadlo od Muže...Vitrajjan.


No comments:

Post a Comment