My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

December 18, 2017

láska v prosinci * december love
it is nice to get presents. it is so nice...but when you must. for Christmas. you must prepare it everything and go there and there to shop, go for visit, everyone in family is expecting something. some presents, some sweets, some meal, some of your time and attention....you get tired.
and I do not enjoy it so much when I must. because there is some expectation. we usually do not enjoy it, right?
so. it is so great to get something. a package from my friend. but what was so precious for me were those flowers she drawed on the package and in the letter. because SHE WROTE ME A LETTER!  in this time of mobiles and internet is beautiful to get a letter sometimes. the most precious I got was her attention, her time she gave me and nice words in her letter. ♥

je milé dostávat dárky. je to hezké...ale když musíš. na Vánoce. musíš to všechno připravit, zabalit, jít tam a tam nakupovat, na návštěvu, všichni v rodině něco očekávají. nějaké dárky, cukroví, nějaký tvůj čas a pozornost...jsi už unavená.
a neužívám si to tolik, když tohle všechno musím. protože je tam to očekávání. to si obvykle tolik neužíváme, že ne?
takže je skvělé něco dostat. balíček od kamarádky. ale co bylo pro mě to nejvzácnější byly ty kytičky, co nakreslila na balíček a do dopisu. protože MI NAPSALA DOPIS! v čase mobilů a internetu je krásné občas dostat dopis. to nejvzácnější, co jsem dostala, byla její pozornost, čas, který tomu věnovala a milá slova v dopise. ♥

and I got a fabric from Stromová. it is so beautiful Christmas fabric, i haven´t seen more beautiful in my life. but it is not only fabric. it is her attention.
I saw the fabric and it was clear. Hanka will love it! all those little flowers, this is a fabric for you!
and this is it. love. attention. interest.
and I know this is not a rule. no duty to give me anything. and I do not need to give her anything back. she is so free person I just know it. and this is the best.
(but I want to give her something though :-)haha.)

a dostala jsem látku od Stromové. je to překrásná vánoční látka, nikdy v životě jsem neviděla krásnější! ale není to jen látka. je to její pozornost.
uviděla jsem tu látku a bylo mi to jasný. ta se bude Hance líbit! všechny ty malý kytičky, to je přesně látka pro tebe!
a to je to. láska. pozornost. zájem.
a já vím, že z toho nebude pravidlo. žádná povinnost něco mi dávat. a já jí nemusím nic dávat na oplátku. ona je tak svobodná osoba, já to prostě vím, že nemusím. a to je to nejlepší.
(ale něco jí stejně chci dát :-) haha.)

I am sending few packages and I want to enjoy it. one to my dear Doc. PnDr. Rozmar Kopecká, PnD., dollologist. she is a scientist in a dollology you know...

posílám pár balíčků a chci sit o užít. jeden mé drahé Doc. PnDr. Rozmar Kopecké, PnD. panenkoložce. to je ta vědecká pracovnice v oboru panenkologie, vždyť víte :)

Sokol sometimes is still coming to our bed on Sunday morning. I enjoy it so much!
we say to each other some nice and warm and loving words. I feel his hand, he is saying some important stories of his life... and we just are together.
ok and sometimes we are nervous and shouting at each other...but then, we have those nice and tender words and they are stronger!

Sokol někdy ještě chodí v sobotu ráno k nám do postele. neskutečně si to užívám.
říkáme si nějaký milý a vřelý a láskyplný slova. cítím jeho ruku ve své, on vypráví nějaký důležitý příběhy ze svýho života...a jsme prostě spolu.
dobře, někdy jsme taky nervózní a křičíme na sebe...ale potom, máme tyhle milý a něžný slova a ty jsou silnější!

I found a message from Sokol on the table: there is a mango in the fridge. my sweet boy ♥
and I got an angel from Madlenka and she said: this angel is like you. ok I had dressed red dress with white dots that time :-)

na stole jsem našla vzkaz od Sokola. nechal mi kousek v lednici, můj sladký chlapec ♥
a dostala jsem andílka od Madlenky. řekla: ten andílek je jako ty. měla jsem zrovna oblečené červené šaty s puntíky :-)

and I want to count not presents, not kind of sweets, not money I have spent fot everything. I do not want to count duties waiting for me...
I wish to count hugs. kisses. sweet kind words. smiles. cuddles. how many time we say to each other: I love you.

a já nechci počítat dárky. druhy cukroví, a kolik to stálo. nechci počítat povinnosti, které na mě ještě čekají...
přeju si počítat objetí. pusy. sladký laskavý slova. úsměvy. tulení. kolikrát si říkáme: miluju tě.


I know we are not perfect. sometimes we are pretty nervous and saying something what we regret later. but in the same time we still have  so much beauty and love together. when we are so close we know all our mistakes. and we can fix it. apologize. see a beauty in each other. and I want this.
wish you quiet and loving last days before Christmas. 

vím, že nejsme perfektní. někdy jsme pěkně nervózní a řekneme něco, čeho pak litujeme. ale současně máme tolik krásy a lásky mezi sebou. když jsme si blízcí, známe všechny svý chyby. a můžeme je opravit. omluvit se. vidět krásu v druhým člověku. a to chci.
přeju klidný a láskyplný poslední dny před Vánoci. 4 comments:

 1. Děkuji Hani za ta slova, která hřejou.. dnes večer mi pes rozkousal můj milovaný plstěný kabátek, myslel si, že je v kapse dobrůtka, ale nebyla, jen drobečky.. A ten kabát mi po práci můj muž šikovně zašil, že ty díry skoro nejsou vidět..
  A Daník mi k tomu zablokoval mobil, celý večer jsem to řešila, zlobila jsem se, byla jsem nervózní, ale přitom tolik lásky v tom bylo.
  Zablokoval ho sice svou roztržitostí, ale s dobrým úmyslem, chtěl volat tátovi o mouku, aby mohl dopéct perníkovou chaloupku pro celou rodinu..
  No a můj muž a ten kabát.. Budu ho teď nosit snad ještě raději i když to je trošičku znát, ale je to v něm uloženo, velký kus té lásky jeho..
  Taky jsem se zlobila na psy, tolik toho vyvedli v poslední době a to jsem s nimi každý den na procházce, jak kdyby je to rozdovádělo.. Ale zlobím se vlastně proto, že si s nimi nevím rady, že nerozumím proč to dělají, že jim teď neumím dát tolik pozornosti, kolik by nejspíš potřebovali.. Ale dlouho se na ně zlobit nevydržím, hned je potom zase obejmu, podrbu a oni se láskou tetelí..
  S tím očekáváním, tomu taky dobře rozumím.. Nejkrásnější chvíle nezažívám u stromečku, ale většinou až to všechno nadšení opadne a my jen tak jsme vedle sebe, pro sebe..
  Krásný sváteční a laskavý čas celé vaší krásné rodině!
  Zuzka

  ReplyDelete
  Replies
  1. jé, Zuzko, děkuju! víš, jsem hned klidnější, když vím, že nejsem sama. ne že bych se radovala z Tvého poničeného kabátu, nebo zablokovaného mobilu, to ne, ale jsou to ty běžné nehody, co se dějou...a já se taky pak kolikrát zlobím, ale ono mi to nepomůže :-)
   tak to hezky popisuješ, příhodu s kabátem a s mobilem. to je výbornej Tvůj muž, to je opravdu láskyplný čin, že Ti ten kabát zašil! a to, že to psy rozkousali, lumpové :), to zapomeneš. ale ta jeho láska, se kterou to zašil, ta v tom zůstává, viď.
   mně připadá, že děti taky zlobí, když jim chybí moje pozornost, když byly malé, ale i teď když jsou větší. když jim nedám, co potřebujou, tak se to nějak projeví, vlastně si tak o tu pozornost říkají.
   pořád se říká kolem Vánoc, že to a to není vůbec důležité, ale co by bylo, kdyby to nebylo? někomu by to asi chybělo...a na jednu ženu je toho před Vánoci prostě trochu hodně. snažím se to nějak vždycky řešit včas, delegovat, zjednodušit. ale stejně. Vánoce jako narození Krista jsou zásadním radostným svátkem, tak si přeju, abychom měli my lidi mezi sebou tu radost hlavně, z toho, že se máme. a klid. a lásku.
   děkuju Ti za přání, to je moc hezké přání *laskavý čas* a přeji i Vám celé rodině krásný vánoční čas v lásce a míru ♥
   Hanka

   Delete
 2. Haničko, mám slzy v očích.
  Krásné. Ne povinnost, ale radost.
  Krásné dny, Haničko.
  Bohunka

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bohunko, já myslím, že tohle hodně musíš taky prožívat. že máš teď hodně, hodně moc práce a povinností. přeju Ti ze srdce, abys měla hodně radosti! a hodně klidu a Vánoce prožité v jejich skutečném smyslu.
   ♥ H.

   Delete