My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

December 31, 2016

ke světlu * to the light

ať máte dobrý nový rok. ať je víc světla než stínu. ať jakýkoli stín nám dá vše dobré, co může: poznání, smíření, hloubku, odvahu ke změně. sílu hledat dál světlo a vnést ho do života.*

Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.


Jan, 1: 3-5

*
a děkuju za návštěvy. vím, že chodíte. I wish you a happy new year. let you have more light than a shadow. let any shadow give all good to us: cognition, reconciliation, the depth, a courage for a change. a power to seek for a light and bring it into life.

*
Through Him all things were made and without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of men. The Light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

John 1: 3-5

*

thanks for your visits: I know you are coming.


No comments:

Post a Comment